Control mintalstiritrezirea la adevar

Noua Ordine Mondiala sau Noul Imperiu Mondial-(Video)

Noua Ordine Mondiala sau Noul Imperiu Mondial-Video

noua ordine mondiala

Lk.4: 5 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într’o clipă, toate împărăţiile pămîntului,
6 şi I-a zis: ,,Ţie ‘ţi voi da toată stăpînirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată, şi o dau oricui voiesc.

John 15:20 Aduceţi-vă aminte de vorba, pe care v-am spus-o: ,Robul nu este mai mare decît stăpînul său.` Dacă m’au prigonit pe Mine, şi pe voi
vă vor prigoni; dacă au păzit cuvîntul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.

Psalms 2:2 ‘mpăraţii pămîntului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicînd:
3 ,,Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!„ –
4 Celce şade în ceruri rîde, Domnul ‘şi bate joc de ei.

loading…

//

Ez.27: 33 Cînd ieşeau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare; cu belşugul avuţiilor şi mărfurilor tale, îmbogăţeai pe împăraţii
pămîntului.

Acts 4: 26 ‘mpăraţii pămîntului s’au răsculat, şi domnitorii s’au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său.`
27 ‘n adevăr, împotriva Robului Tău celui sfînt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s’au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel,
28 ca să facă tot ce hotărîse mai dinainte mîna Ta şi sfatul Tău.

Revelation 6:15 ‘mpăraţii pămîntului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s’au ascuns în
peşteri şi în stîncile munţilor.
16 Şi ziceau munţilor şi stîncilor: ,,Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mînia Mielului;

Revelation 16:14 Acestea sînt duhuri de draci, cari fac semne nemaipomenite, şi cari se duc la împăraţii pămîntului întreg, ca să-i strîngă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. –

Revelation 17:2 Cu ea au curvit împăraţii pămîntului; şi locuitorii pămîntului s’au îmbătat de vinul curviei ei!„

Revelation 17:18 Şi femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, care are stăpînire peste împăraţii pămîntului.„

Revelation 18:3 pentrucă toate neamurile au băut din vinul mîniei curviei ei, şi împăraţii pămîntului au curvit cu ea, şi negustorii pămîntului
s’au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.„

Revelation 18:9 Şi împăraţii pămîntului, cari au curvit şi s’au dezmierdat în risipă cu ea, cînd vor vedea fumul arderii ei, o vor plînge şi o vor
boci.

Revelation 18:11 Negustorii pămîntului o plîng şi o jălesc, pentrucă nimeni nu le mai cumpără marfa:

Revelation 18:15 Ceice fac negoţ cu aceste lucruri, cari s’au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plînge, se
vor tîngui,

Citeste si:Politicienii romani, de neoprit in cursa pentru a-si mari castigurile. A treia majorare salariala pe care si-o pregatesc

Revelation 18:23 Lumina lămpii nu va mai lumina în tine, şi nu se va mai auzi în tine glasul mirelui şi al miresei, -pentrucă negustorii tăi erau mai
marii pămîntului, pentrucă toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta,

Revelation 19:19 Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pămîntului şi oştile lor, adunate ca să facă răsboi cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui.

loading…

//

Loading...

ANUNTURI ONLINE

%d blogeri au apreciat: